Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa ekonomik güvenlik stratejisi kapsamında kritik teknolojileri korumak amacıyla bir tavsiye kararı açıkladı. Bu karar, teknolojilerin dönüştürücü niteliği, sivil ve askeri kullanım potansiyeli, güvenlik tehditleri ve insan haklarına etkileri gibi faktörlere dayanarak oluşturulan bir liste içeriyor.

Bu bağlamda, en hassas ve acil risklere sahip 4 kritik teknoloji alanı belirlendi:

Yarı İletken Teknolojileri: Bu kategori, mikroelektronik, fotonik, yüksek frekanslı çipler ve yarı iletken üretim ekipmanları gibi ileri yarı iletken teknolojilerini içeriyor.

Yapay Zeka Teknolojileri: Yüksek performanslı hesaplama, bulut veri analizi, dil işleme ve şifreleme, nesne tanıma gibi yapay zeka teknolojileri bu kategoride yer alıyor.

Kuantum Teknolojileri: Bu alanda kuantum hesaplama, kuantum kriptografi, kuantum iletişim algılama gibi unsurlar öne çıkıyor.

Çin, ileri teknoloji 4 gözlem uydusunu fırlattı Çin, ileri teknoloji 4 gözlem uydusunu fırlattı

Biyoteknolojiler: Bu kategori, genetik modifikasyon teknikleri, genom teknikleri ve sentetik biyoloji gibi biyoteknolojileri içeriyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerden bu 4 kritik teknoloji alanında risk değerlendirmesi yapmalarını istiyor. Toplu risk değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Komisyonun 2024 yılı ilkbahar döneminde yeni önlemler alması bekleniyor.

Bu kararın uygulanmasının özellikle Çin gibi rekabetçi ülkeleri hedeflediği ve ileride AB'nin bu teknoloji alanlarında ihracat kontrolleri uygulama olasılığı bulunduğu düşünülüyor.