Türkiye İstatistik Kurumu, "2022 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2022'de gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması bir önceki yıla göre önemli bir artışla 198 milyar 670 milyon liraya ulaştı, 96 milyar 932 milyon lira artış kaydedildi. Ancak GSYH içindeki oranı 2021'deki yüzde 1,4'ten yüzde 1,32'ye düştü.

AR-GE harcamalarının yüzde 61,4'ü mali ve mali olmayan şirketlerden, yüzde 33,8'i yükseköğretimden geldi. Genel devlet AR-GE harcamalarının içinde yer alan kar amacı olmayan kuruluşların payı ise yüzde 4,8 oldu. AR-GE harcamalarının neredeyse yarısı, yüzde 47,3'lük dilimle personel harcamalarından oluştu.

Mali ve mali olmayan şirketlerin AR-GE harcamalarının yüzde 54,4'ü AR-GE merkezlerinde gerçekleştirildi. Toplam AR-GE personeli sayısı, tam zaman eşdeğeri cinsinden 272 bin 638 kişi olarak kaydedildi.

Kadın AR-GE personeli sayısı 93 bin 41 kişiyle toplamın yüzde 34,1'ini oluştururken, yükseköğretimde bu oran yüzde 47,5, mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 27,3 olarak belirlendi.

AR-GE personelinin yüzde 29,7'si doktora veya eşdeğeri eğitim düzeyine sahipti. Eğitim düzeyine göre incelendiğinde ise yüzde 37,3'ü lisans, yüzde 29,7'si doktora veya eşdeğeri, yüzde 23,7'si yüksek lisans, yüzde 4,8'i meslek yüksekokulu, yüzde 5,3'ü lise ve altı eğitim düzeyinde yer aldı.

CANiK TTI Combat, Teksas’da da gözde oldu CANiK TTI Combat, Teksas’da da gözde oldu

İstanbul, AR-GE harcamalarının yüzde 30,2'sini gerçekleştirerek en yüksek paya sahip bölge oldu. Toplam AR-GE personelinin yüzde 30,8'i İstanbul'da istihdam edildi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin AR-GE harcamalarındaki artış, özellikle mali ve mali olmayan şirketlerin katkısıyla bilimsel ve teknolojik alandaki güçlenmesini yansıtmaktadır.