Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunudur. Lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitimlerini Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde sırası ile 2002,
2004 ve 2010 yıllarında tamamlamıştır. 2007-2008 yılları arasında Massachusetts Institute of
Technology (MIT) Üniversitesi Otonom Denizaltı Araçlar (AUV) Laboratuvarı’nda çalışmıştır. 2008-
2009 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde TÜBİTAK 1001 bursiyeri olarak “FPGA ile
yüksek hızda veri edinimi” projesinde görev almıştır. 2011-2012 yılları arasında Bilkent Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Doktora Sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.


Pek çok TÜBİTAK programında yönetici, yürütücü, danışman, araştırmacı, bursiyer, mentor, panelist,
hakem ve izleyici görevlerinde bulunmuştur. 2012-2013 yılları arasında çalışmalar yapmak üzere
Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) bünyesinde görevlendirilmiştir. 2013-2014 yılları
arasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde Otomatikleştirilmiş Ultrasonik
Tahribatsız Muayene (NDT) cihazları tasarımı üzerine çalışmalar sürdürmüş ve Türkiye’nin ilk yerli
NDT sistemlerinin tasarım ve üretimi projelerini yürütmüştür. 2013 yılında Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ndan yaklaşık 1500 başvuru içerisinden Türkiye
Birincisi olarak desteğe layık görülmüştür. Bu destek kapsamında ortaya çıkan ürünlerin başarılı
sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUSAŞ tarafından devam eden süreçlerde ayrıca
ödüllendirilmiştir. 2012 yılında kurmuş olduğu Ultrasonar Savunma ve Havacılık Teknolojileri A.Ş.
şirketinden ASPİLSAN Enerji görevleri nedeniyle 2023 yılında devrederek ayrılmıştır.


Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak sayısal tasarım,
akustik ve girişimcilik konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. Çok sayıda
bilimsel yayın, projeler, patent ve yayın editörlükleri bulunmaktadır ve 2016’dan beri her yıl Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından akademik teşvike layık görülmektedir. Uluslararası Elektrik Elektronik
Mühendisleri Cemiyeti (IEEE) ERÜ öğrenci kolunun danışmanlığını sürdürmüş, öğrencilerin sanayi
tezleri yapmaları ve yarışmalara katılımı konularında destek olmuştur. Danışmanlığını yaptığı
öğrenciler pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler almıştır.
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, ERÜ Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi, ERÜ Bilgisayar Bilimleri Araştırma Merkezi kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi ve ERÜ
Klinik Araştırma Merkezinde ise Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. IEEE Havacılık ve
Elektronik Sistemler Derneği (AESS) Türkiye Başkanlığı ve IEEE Türkiye Canlılık Koordinatörlüğü
görevini sürdürmektedir. Üniversite Sanayi İş Birliği Araştırma Vakfı ÜSİAV Yönetim Kurulu Üyesidir.
Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şubesi Danışma Kurulu ve TÜZDEV Bilim Kurulu üyelikleri
bulunmaktadır. PİLDER Yönetim Kurulu Üyesidir.

Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 2020 yılında Kamu
Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Kayseri temsilcisi olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji
ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Enerji Depolama Teknolojileri Çalışma Grubu Üyeliği, Dijital
Dönüşüm Ofisi Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalışma Grubu Üyeliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı İklim
Şurası 2022 Bilim ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği, Savunma Sanayii Başkanlığı Akustik Odak Teknoloji
Ağı (OTAĞ) Sinyal İşleme ve Elektronik Çalışma Grubu Liderliği görevlerinde bulunmuştur.


2015 yılında ASPİLSAN Enerji A.Ş. Sektör Çalışma Grubu üyesi olarak seçilmiş, firmada mezun edilen
ilk TÜBİTAK projesinde, ilk marka tescilinde, ilk patent başvurusunda ve ilk faydalı model tescilinde
aktif görevler almıştır. 15 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ASPİLSAN
Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiş, sırası ile Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini sürdürmüş, 13 Eylül 2023 tarihinden beri Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir evli ve iki çocuk babasıdır.