İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri Kapanış Dersi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Konuşmasında, dünya genelinde kritik teknoloji alanlarında üretim kabiliyetlerini geri kazanma yönünde güçlü bir eğilim olduğunu vurgulayan Kacır, ülkelerin bu alandaki öz yeterliliklerini artırmaya çalıştığını belirtti. Kacır, salgınla birlikte birkaç ülkenin teknoloji üretimine bağımlılığın büyük riskler oluşturduğunu ve artık ABD, Avrupa, Japonya, Kore ve İngiltere gibi ülkelerin kritik teknolojileri kendi topraklarında üretme yarışında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu yarışa "Milli Teknoloji Hamlesi" sayesinde hazırlıklı girdiğini belirtti.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirme, üretme ve dünya pazarlarına rekabetçi bir şekilde ihraç etme hedefi olduğunu söyledi. Bu kapsamda 102 teknoparkta 10 binden fazla firmanın araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yürüttüğünü ve Türkiye'de 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi bulunduğunu açıkladı. AR-GE insan kaynağının 300 bine yaklaştığını belirten Kacır, 20 yıl önce 29 bin olan bu sayının şimdi 272 bine ulaştığını vurguladı.

Türkiye'nin AR-GE ve teknoloji geliştirme yarışında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediğini belirten Kacır, bu doğrultuda kapasiteyi artırmaya ve altyapıyı inşa etmeye öncelik verdiklerini söyledi. Türkiye'de 200'den fazla üniversite, 100'e yakın kuluçka merkezi ve hızlandırma programı bulunduğunu belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının yaklaşık 7,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve AR-GE'ye milli gelirden ayrılan payın yüzde 0,5'ten yüzde 1,3'e yükseldiğini açıkladı. 20 yıl önce yıllık patent başvuru sayısının 414 olduğunu, şimdi ise bu sayının 8 bin 600'e ulaştığını söyledi. Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesinin de büyük bir artış gösterdiğini, tasarım başvuruları ve marka tescillerinde de benzer bir yükseliş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bugün teknolojiyi rekabetçi şekilde üretebilen ve dünya pazarlarına ihraç edebilen bir ülke konumuna geldiğini belirten Kacır, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" yapmak amacıyla yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında yola devam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Nitelikli istihdamı güçlendirmek ve beşeri sermayeyi daha ileri düzeylere çıkarmanın önemini vurguladı.

CANiK, tabanca ve makineli tüfeklerini Fransa'da sergileyecek CANiK, tabanca ve makineli tüfeklerini Fransa'da sergileyecek

Kacır, savunma sanayinde yürütülen projelerin sayısının 850'ye ulaştığını, 20 yıl önce bu sayının sadece 62 olduğunu belirtti. Savunma sanayi ihracatının ise 250 milyon dolardan 5,5 milyar doları aştığını açıkladı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece savunma sanayisi ile sınırlı olmadığını, sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında yerli ve milli teknolojiler geliştirme hedefinde olduklarını belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bilgi çağında bilginin nakledilmesinin artık yeterli olmadığını, yeni bilgi üretebilen, inovatif düşünebilen ve teknolojileri okuyabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise teknolojik imkanların öğrenme materyallerine erişimi kolaylaştırdığını ve teorik eğitimi görsel bir deneyime dönüştürdüğünü belirtti.