Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olarak şarj ağının oluşturulması için 30 Haziran 2023 tarihine kadar süre verildi.

EPDK'nin "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, tüketim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde, üretim veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapının piyasa işletmecisi tarafından hazırlanması için belirlenen süre 3 aydan 9 aya uzatıldı.

ANKA'dan 100 milyon dolarlık ihracat başarısı ANKA'dan 100 milyon dolarlık ihracat başarısı

Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler ise 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınacak.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri de 1 Temmuz 2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülecek.