TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında yer alan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, Robotik Yarışmalar ve TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular sürüyor.

Başvuru tarihi 30 Kasım’da sona eren 29 yarışma dışında kalan ve son başvuru tarihi farklılık gösteren teknoloji yarışmaları için detaylı bilgiler "teknofest.org" web sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yarışma başvuruları henüz açılmayan yarışmalar içinse takvimin gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor.

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 13 milyon TL'nin üzerinde para ödülü veriliyor.

Yarışmalara ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Başvuru alımı devam eden yarışmalar

Türkiye'nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile “Milli Teknoloji Hamlesi”ne ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabiliyor. Söz konusu yarışmaya başvurular 2 Ocak 2023'te sona erecek.

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri, Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik eden Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, öğrencileri aynı zamanda kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendiriyor.

Yarışmada öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla Türkiye'nin de gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sosyal ve beşeri bilimler, canlı bilimleri, fiziki bilimler ve yer bilimleri olmak üzere 4 ana alanda ve bu alanların altında yer alan tematik alanları kapsayacak şekilde düzenlenen yarışmada başvurular 2 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabiliyor. Yarışma, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açık.

Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin, iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, Türkiye'deki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlayan Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 6 ana alanda 22 alt kategoride düzenleniyor.

Ekonomik sektörler, hava ve iklim, sürdürülebilirlik ve refah, su araştırmaları ve toplumsal farkındalık ana alanları başlığı altında biyoçeşitlilik ve ekosistemler, arazi kullanımı ve toprak, orman, tarım, hayvancılık, sanayi, ulaşım, enerji, turizm, hava kirliliği, sera gazları, hava kalitesi, su yönetimi, içme - kullanma suları, su kirliliği, suyun geleceği, okyanus asidifikasyonu, iklim direnci, atık yönetimi, sağlık ve kaliteli yaşam, kentsel yapılaşma ve toplumsal farkındalık kategorileri yarışmanın alt alanlarını oluşturuyor. Adaylar 2 Ocak 2023'e kadar başvuruda bulunabiliyor.

Uluslararası MEB Robot Yarışması, Türkiye'de meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor.

MEB ve TÜBİTAK iş birliğinde her yıl farklı bir şekilde düzenlenen yarışmada 14 farklı kategori bulunuyor.

Robotik yarışmalarda ön elemesi yapılacak kategoriler, hızlı çizgi izleyen ve Mini Sumo için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022, ön elemesi yapılmayacak kategoriler ve diğer kategoriler içinse son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak açıklandı.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ise TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları bireysel olarak teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dijital olarak yapılıyor.

Savunma sanayisinde yeni yatırımlar devreye giriyor Savunma sanayisinde yeni yatırımlar devreye giriyor

Adayların şahsen başvuru yapabilmesinin yanı sıra TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından da aday önerileri yapılabiliyor.

Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle değerlendirileceği ödül programında birinci olan tez yazarına 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL ve üçüncüye ise 30 bin TL ödül veriliyor. TÜBA Doktora Bilim Ödülleri için son başvuru tarihi ise 10 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Editör: Mücahit Talha Altın