Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan politikalar doğrultusunda hayata geçirilen Milli Uzay Programı'nı uygulamak için 10 hedef belirledi. Bu hedeflerden biri olan "Uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliği artırmak" amacıyla "Uzay Havası Uygulama Merkezi" (UHUM) kuruluyor. Merkezin faaliyete geçmesi 2025 yılında planlanıyor.

UHUM'un temel amaçları arasında, uzay havasıyla ilgili dağınık akademik çalışmaları desteklemek ve birbirine entegre etmek, akademik çalışmalarla uzay havası, yakın uzay nesnelerinin izlenmesi, uzay ortamı simülasyonları gibi servisler arasındaki bağı kurmak, servislerin sürekliliğini sağlamak ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek bulunuyor.

ASELSAN üretkenlik için yapay zeka kullanımını zorunlu görüyor ASELSAN üretkenlik için yapay zeka kullanımını zorunlu görüyor

Uzay havasındaki değişimler, özellikle uyduların ömrünü etkileyerek haberleşme ve seyrüsefer hizmetlerinde bozulmalara neden olabiliyor. Aynı zamanda güneş fırtınalarının Yeryüzü'nde elektrik iletim sistemlerini etkileyerek uzun süreli elektrik kesintilerine yol açma potansiyeli bulunuyor. UHUM, bu değişimleri izlemek, modellemek ve fiziki olayları anlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

Programın hedeflerinden biri de bu yıl içinde Türkiye'nin ilk uzay yolcularını göndermek. Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olarak belirlenmiş ve Alper Gezeravcı'nın 2024'ün başında uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Diğer hedefler arasında "Ay'a ilk teması gerçekleştirme," yeni nesil uydu geliştirme, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi oluşturma, uzaya erişimi sağlama, uzay limanı işletmesi kurma, astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında ilerleme sağlama, uzay sanayi ekonomisini geliştirme ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurma yer alıyor.