Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Rus güçlerin komutanlığı ile yapılan müzakereler sonucu Azerbaycanlı uzmanların Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bundan kaynaklanan çevresel ve diğer zararlarla ilgili denetime başlayacağı belirtildi.

ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız ABD: Depremle ilgili gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Açıklamada, özellikle bölgedeki Kızılbulak altın madeni ile Demirli bakır madeninin denetleneceği ve bu madenlerin çevreye, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına olası zarar ile risklerinin değerlendirileceği kaydedildi.